NẾU NGHĨ THÌ NGHĨ A DI ĐÀ PHẬT NGOÀI A DI ĐÀ PHẬT RA THÌ KHÔNG NGHĨ BẤT CỨ THỨ GÌ

NẾU NGHĨ THÌ NGHĨ A DI ĐÀ PHẬT, NGOÀI A DI ĐÀ PHẬT RA THÌ KHÔNG NGHĨ BẤT CỨ THỨ GÌ.??
NẾU NIỆM THÌ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT, NGOÀI A DI ĐÀ PHẬT RA THÌ KHÔNG NIỆM BẤT CỨ THỨ GÌ.??
?Có một số đồng tu nói: “Tôi không còn cách nào! Tôi khởi tâm động niệm, phiền não liền khởi lên”. Họ đến hỏi tôi phải dùng biện pháp gì? Pháp môn Tịnh Độ là biện pháp rất thù thắng. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn thì pháp môn nào cũng không thể so được Tịnh Tông. Phương pháp của Tịnh Tông chính là một câu A MI ĐÀ PHẬT. Bạn không nên nghĩ đến phiền não, mà phải nghĩ A MI ĐÀ PHẬT.
?Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta: "Ức Phật niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật", con đường này chẳng phải đã thông rồi hay sao? "Ức" là gì? Ức là nghĩ. Nếu nghĩ thì nghĩ A MI ĐÀ PHẬT, ngoài A MI ĐÀ PHẬTra thì không nghĩ bất cứ thứ gì. Nếu niệm thì niệm A MI ĐÀ PHẬT, ngoài A MI ĐÀ PHẬTra thì không niệm bất cứ thứ gì. Chỉ cần bạn đem việc này làm được thành công, đại sự nhân duyên của bạn liền viên mãn, làm gì mà phải phiền phức như vậy?
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
_()_ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT _()_
06/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề